Paigaldamisjuhend

Heitveemahuti paigaldamisel tuleb arvestada põhjavee taseme muutustega, pinnase,veekogude ja puurkaevude asukohaga.
Mahuti paigaldamisel tuleb jälgida, et süvend kuhu mahuti paigaldatakse oleks vähemalt 0.5m suurem mahuti laiusest ja pikkusest.
Süvendi põhja tuleb asetada mahuti ankurdamiseks betoonpaneel või mahuti külgedele vundamendiplokid, mille külgedele kinnitatakse mahuti koormarihmade abil, et mahuti tühjendamisel põhjavesi mahutit ülesse ei suruks. Ankrute kaal peab olema võrdne mahuti kuupmeetritega tonnides. Koormarihmad peavad asetsema mahuti otstest 0.5m kaugusel ja vahepeal iga 2m järel. Ennem mahuti süvendisse tõstmist täidetakse süvendi põhi 0.2m paksuse tihendatud kivideta liivakihiga. Selleks, et mahuti seisaks paigaldamisel korralikult paigal, tuleb mahuti täita 1/3 ulatuses veega. Seejärel täita mahuti ümbert küljed 0.3m kõrguste kihtide kaupa kivideta liivaga. Iga kiht tuleb tihendada voolava veega. Jõudes täitmisega üle 2/3 mahuti kõrgusest, võib mahuti ümbrust täita 0.5m kihtide haaval, et tihendamisel pinnas mahutit kokku ei suruks tuleb mahuti täita veega 2/3 ulatuses. Tihendatud liivakiht peab ulatuma 0.3m üle mahuti harja, seejärel võib süvendi täita muu pinnasega (max fraktsioon 50mm). Süvendi täitmiseks ei ole lubatud kasutada savi.

Mahuti harja ja maapinna vahe ei tohi ületada 0.7m. Sügavamale paigaldades konsulteerige tootjaga. Parklate ja sõiduteede alla paigaldamisel tueb mahuti harjast täita süvend vähemalt 0.4m tihendatud liivakihiga ning seejärel paigaldada mahuti gabariitidest 1m  suurem raudbetoonist koormuste ühtlustusplaat. Savisesse pinnasesse mahuti paigaldamisel tuleb süvendi küljed katta filterkangaga, et savi ei seguneks liivaga, mille tagajärjel tekib ebastabiilne saviliiv.

Valmistaja ei vastuta mahuti mehhaaniliste vigastuste eest, kui mahuti ei ole paigaldatud vastavalt valmistaja poolsetele juhistele.

Garantii ei kehti juhul kui:

  • Mahuti on paigaldatud sügavamale, kui 1m mahuti harjast
  • Mahuti ei ole maetud liiva sisse.
  • Mahuti on kinni aetud traktoriga.

 

Probleemide ilmnemisel informeerige koheselt tootjat.

Hinnapäring

  • id
  • date time
    calendar
  • Tee valik

Facebook