* patent pending

Biopuhasti BioC seeria 

Biopuhasti on reoveepuhastussüsteem, mis puhastab majast väljuva reovee keskkonnasõbralikult ja effektiivselt. Biopuhasti töötab reovee aereerimise põhimõttel. Reovee aereerimine ehk õhuga rikastamine on vajalik selleks, et biopuhastis elutsev bakter oleks elujõuline ja toimiks heitvee mudaks lagundamisel effektiivselt.

Klaasplast OÜ poolt toodetud biopuhasti eeliseks konkurentide toodete ees on asjaolu, et BioC seeria puhastid on horisontaalne. Horisontaalse puhasti eelis on toote paigaldussügavuses. Biopuhasti jaoks on vaja kaevata süvend puhastisse siseneva trassi kõrgusest ainult 1300mm sügavamale. 

Horisontaalse biopuhasti disain võimaldab biopuhasti töökambri mahtu oluliselt suuremaks teha. Suurem kambri maht tähendab suuremat ala, kuhu bakterite poolt töödeldud muda mahutada, mis omakorda pikendab oluliselt biopuhasti tühjendamisvälpa. Arvestades, et reoveeauto tellimise hinnad on ca 50 eurot kord, on pika peale kokkuhoid märgatav. Testitulemused näitasid, et suurema kambri mahuga BioC seeria biopuhastid töötavad effektiivselt nii 2-3 inimesega elamises, kui ka 20 inimesega majapidamises.

Biopuhastit on vaja tühjendada vähemalt kord aastas. Tähele peab panema, et biopuhastit tühjendades jäetakse puhasti keskmisesse kambrisse 1/3 muda alles. Muda jäetakse biopuhastisse sellepärast, et tagada bakteri säilimine. Pärast tühjendamist tuleb täita puhasti puhta veega, et vältida ummistusi biopuhastis olevates kanalites ja torudes.

Kõik Klaasplast OÜ poolt müüdavad biopuhastid on toodetud Eestis, meie tehases. Puhastid valmistame klaasplastist, mis tagab biopuhastile tugeva ja vastupidava konstruktsiooni. Kuna toodame oma tooted ise anname tootele garantii ning alati on olemas inimesed, kes tunnevad biopuhasteid viimase detailini ning oskavad nõu anda paigalduse ja kasutamise osas.

Biopuhastil on olemas CE sertifikaat. Biopuhasti on testitud akrediteeritud Leedu laboris SERTIFIKAAT

Biopuhasti BioC6 tooteinfo:

Biopuhasti BioC6 on 2.8m3 mahuga ja mõeldud kuni 10 liikmelisele perele aasta ringi kasutamiseks.

Biopuhasti korpus on valmistatud tugevdatud klaasplastist (GRP), mis on väga vastupidav ka ekstreemsetes pinna oludes.

Paigaldades ei ole vaja biopuhastisse bakterit lisada. 2 kuu jooksul tekib bakter puhastisse loomulikul teel.

Biopuhasti tarbib ainult 260KWh elektrit aastas.

Biopuhasti BioC10 tooteinfo:

Biopuhasti BioC10 on 3.3m3 mahuga ja mõeldud kuni 20 liikmelisele perele aasta ringi kasutamiseks.

Biopuhasti korpus on valmistatud tugevdatud klaasplastist (GRP), mis on väga vastupidav ka ekstreemsetes pinna oludes.

Paigaldades ei ole vaja biopuhastisse bakterit lisada. 2 kuu jooksul tekib bakter puhastisse loomulikul teel.

Biopuhasti tarbib ainult 260KWh elektrit aastas.

Biopuhasti BioC seeria komplekti kuulub:

Biopuhasti
600x500 kaev õhupumba ja elektroonika jaoks.
Õhupump Hiblow HP-60
Eelprogrammeeritud pumba elektroonika

 

Tootekood Toote nimetus Mõõdud (mm) Joonised
BioC6 Biopuhasti (kuni 10in) 1200x3100 1441371474 blue-document-pdf-text
BioC10

Biopuhasti (kuni 20in)

1200x3700 1441371474 blue-document-pdf-text

 

 

biopuhasti BioC6 kodukale

Puhastustulemused:

BOD 98.5%
COD 96.1%
SS 97.1%

Kus biopuhastit kasutada saab?

Biopuhasti on mõeldud kasutamaks hoonete juures, kuhu pole tsentraalne trass veel jõudnud ja reovee käitlemine on probleemiks.

Kuidas Biopuhastit paigaldada?

Kuna biopuhastid koguvad reovee tahkeid osasid, siis on kõige praktilisem paigaldada need maa alla. Tavaliselt paigaldatakse biopuhasti majast väljuva kanalisatsioonitoruga samale sügavusele. Biopuhasti ja elektroonika kaevu paigaldamine on põhjalik töö, mille täpsemad juhised leiate siit

PDF   BioC6 biopuhasti paigaldus- ja hooldusjuhend
PDF   BioC10 biopuhasti paigaldus- ja hooldusjuhend

biopuhasti imbvaljak

Millised on Biopuhasti ühendused?

Selleks, et igat biopuhasti sektsiooni oleks võimalikult mugav tühjendada, on puhasti lael 400 mm ja 800mm väljavõtted. Biopuhasti sisend ja väljund on 110mm. Vahel võib juhtuda, et biopuhasti ja imbsüsteemi tasapinnad on erinevad ning siis on lahenduseks vee pumpamine. Vesi pumbatakse kasutades pumplat puhastist kõrgemasse jaotuskaevu, kust vesi edasi suunatakse.

Hinnapäring

  • id
  • date time
    calendar
  • Tee valik

Facebook